Ontslag

Wanneer kan ik ontslagen worden?

Wanneer kan ik ontslagen worden? Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Redenen voor ontslag

U kunt worden ontslagen:

  • om bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn als er een reorganisatie is, een bedrijfssluiting of verhuizing plaatsvindt. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten door het bedrijf waar u werkt;
  • als u niet (meer) goed functioneert of niet (meer) geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever moet u meerdere malen hebben gewezen op het feit dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur moet dit gebeurt zijn in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. U moet
  • de tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet meer goed functioneert omdat u ziek bent, mag u niet worden ontslagen;
  • als u een conflict met uw werkgever heeft. De relatie tussen u en uw werkgever moet niet meer te herstellen zijn;
  • als u ernstige gewetensbezwaren heeft tegen uw werkzaamheden en uw werkgever geen andere functie heeft en ook geen aangepaste werkzaamheden;
  • als u gedurende lange periode arbeidsongeschikt bent;
  • als u zich onbehoorlijk gedraagt. Voorbeelden hiervan zijn: u vervalst diploma’s, u bedreigt collega’st, u brengt uzelf of anderen in gevaar of u houdt zich niet aan de geheimhoudingsplicht. Ook als u steelt, werk weigert (zonder dat u een goede reden heeft) of dronken op het werk verschijnt;
  • als u en uw werkgever samen instemmen met het ontslag.

Ontslagverbod

In een aantal gevallen is er een ontslagverbod of opzegverbod. U mag bijvoorbeeld niet worden ontslagen op grond van uw geslacht of omdat u zwanger bent.